Předběžné tržní konzultace - Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
Datum poslední změny 07.11.2019 11:34:47

Zadavatel dává všem dodavatelům na vědomí, že v rámci předběžných tržních konzultací budou komunikovány zadávací a smluvní podmínky, přičemž zadavatel bude vycházet ze znění předchozí, zrušené veřejné zakázky dostupné na profilu zadavatele E-ZAK: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3378.html

Přílohyžádné přílohy