Předběžné tržní konzultace - Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
Datum poslední změny 07.11.2019 11:34:47

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Předběžné tržní konzultace proběhnou dne 15. 11. 2019 od 9:00 hod.
Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

PřílohyDoplňující informace