Other documents - public

Organization: Mendelova univerzita v Brně

Document information

Name: Zápis z předběžných tržních konzultací
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Zápis z PTK.pdf
Size: 694.86 KB
Actual file version: 30.10.2019 11:29:17
MD5 hash: c5cde37f594fb0b09d812d278108d073
SHA256 hash: eae82204b0a1cc85537dff0c91b135ce3d7441f51bdc4231b4ed58d9802dbd0c