Procurement documents

Procurement procedure: 3062018 Servery a pevné disky pro ÚIT

Document information

Title: Příloha č. 1 - technická specifikace
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Příloha č. 1 - technická specifikace
Document published on Profile: 28.12.2018 13:33:38
Electronic signature attached: Firstname: Bc. Lena Mikušová
E-mail: lena.mikusova@mendelu.cz
Organization: Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489]
Issuer: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2
Date of attaching electronic signature: 05.12.2018 19:42:02

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha č 1 - technická specifikace.xlsx
Size: 18.02 KB
Actual file version: 05.12.2018 19:36:51
MD5 hash: 562a0bed47fa6a01475acd257b886ef0
SHA256 hash: bf03cd48a3b2b80ddfd8a585f224a4e74efd2315271e27fd57ddcad263591599

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 05.12.2018 19:36:51 Příloha č. 1 - technická specifikace Příloha č. 1 - technická specifikace procurement documents - Příloha č 1 - technická specifikace.xlsx 18.02 KB