Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií 2023-2027
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2023 09:23:38
Číslo jednací ve SpSl UM/18038/2022-4
ID ve SpSl EZAKZ230055429
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

Jménem Zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně, vás informuji, že bylo uveřejněno Sdělení Zadavatele č. 1, kde je zmíněna oprava chyby v psaní u přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Sdělení je přílohou této zprávy.

S pozdravem

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Oddělení veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 04 Sdělení Zadavatele 1_V2.pdf (507.65 KB)
- 04i Příloha č. 2_Vzor ČP kvalifikace 74b,c,e_aktualizace.docx (32.64 KB)