Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Dynamic purchasing system Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií 2023-2027
Sender Zdeněk Bartl
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 13.02.2023 09:23:38
Reference number in the filing service UM/18038/2022-4
Identifier in filing service EZAKZ230055429
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Vážení,

Jménem Zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně, vás informuji, že bylo uveřejněno Sdělení Zadavatele č. 1, kde je zmíněna oprava chyby v psaní u přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Sdělení je přílohou této zprávy.

S pozdravem

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Oddělení veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně


Attachments
- 04 Sdělení Zadavatele 1_V2.pdf (507.65 KB)
- 04i Příloha č. 2_Vzor ČP kvalifikace 74b,c,e_aktualizace.docx (32.64 KB)