Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností

Dynamic purchasing system information

phase of dynamic purchasing system Terminated
This dynamic purchasing system was terminated.

DPS system number: P19V00000094
File number: UM/1799/2021
DPS under the Act regime: Yes
Registration number in VVZ: Z2019-006471
Date of start: 25.02.2019
Date of implementation: 13.05.2019 00:00
Date of termination: 20.04.2023 14:00

Title and subject description

 • Title: Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností
 • Brief subject description:
  Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to:
  Kategorie 1 Pěstební činnosti
  Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností.
  Kategorie 2 Těžební činnosti
  Těžební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s těžbou, manipulací a soustřeďováním vyrobeného dříví.

Estimated value

 • Estimated value: 150 000 000 Kč bez DPH

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek

Contact address

Tenders and requests to participate submit on:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

DPS category

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the DPS

Public documents

Forms

URL addresses

Contracts in DPS