Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Malování
small-scale public contract Awarded 17.05.2013 17.05.2013 14:00
Rekonstrukce výukových, laboratorních a administrativních prostor obj. C – II. etapa
small-scale public contract Awarded 16.05.2013 05.06.2013 13:00
MENDELU – Rekonstrukce výukové stáje pro chov dojnic
below-the-threshold Awarded 14.05.2013 06.06.2013 14:00
Dodávka kolového traktoru
small-scale public contract Awarded 10.05.2013 17.05.2013 12:00
Výměna dveří
small-scale public contract Awarded 10.05.2013 10.05.2013 14:00
Rekonstrukce laboratoře N 2022
small-scale public contract Awarded 09.05.2013 09.05.2013 13:00
Hliníkové dveře na koleje J.A.Komenského
small-scale public contract Awarded 08.05.2013 08.05.2013 09:00
Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál
above-the-threshold Awarded 08.05.2013 26.06.2013 13:00
Zajištění výuky cizích jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
below-the-threshold Awarded 07.05.2013 28.05.2013 13:00
Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury - Biotechnologický pavilon M a X (Biotechnologický pavilon M a X)
above-the-threshold Awarded 29.04.2013 29.04.2013 13:00
Dodávka pozemního pulzního laserového skeneru včetně příslušenství
below-the-threshold Awarded 24.04.2013 13.05.2013 13:00
Rámcová smlouva na dodávku osobních ochranných pracovních pomůcek
small-scale public contract Awarded 24.04.2013 17.05.2013 10:00
Biotechnologický pavilon M a X – Vybavení nábytkem - změna dodávky
below-the-threshold Awarded 05.04.2013 05.04.2013 13:00
Rozšíření knihovního systému o webové výpůjční moduly
small-scale public contract Awarded 04.04.2013 18.04.2013 11:00
Samoobslužné výpůjční zařízení na základě elektromagnetické technologie
small-scale public contract Awarded 04.04.2013 17.04.2013 13:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016