Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Oprava hlavního vodovodního řádu na koleji Akademie
small-scale public contract Awarded 22.05.2015 05.06.2015 10:00
Oprava stávající podlahové krytiny na kolejích J. A. Komenského a koleji Akademie formou výměny
small-scale public contract Awarded 22.05.2015 03.06.2015 10:00
Vybudování hygienické smyčky na objektu D II
small-scale public contract Awarded 20.05.2015 02.06.2015 10:00
Rekonstrukce trafostanice v areálu kolejí J.Taufera
small-scale public contract Awarded 19.05.2015 10.06.2015 11:00
Výměna sprchových baterií na kolejích J.A.Komenského
small-scale public contract Awarded 16.05.2015 01.06.2015 11:00
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-30
small-scale public contract Awarded 08.05.2015 28.05.2015 09:00
Rekonstrukce hřiště v areálu koleje Akademie
small-scale public contract Awarded 08.05.2015 25.05.2015 10:00
Výmalba v objektech SKM MENDELU
small-scale public contract Awarded 06.05.2015 21.05.2015 10:00
Dodávka, výroba a servis elektroinstalací pro Larix 3T
small-scale public contract Awarded 04.05.2015 18.05.2015 11:00
Nátěr fasády na kolejích J.A.Komenského
small-scale public contract Awarded 01.05.2015 22.05.2015 10:00
Rámcová smlouva na cestovní pojištění MENDELU 2015
below-the-threshold Awarded 01.05.2015 19.05.2015 10:00
Upgrade počítačových učeben LDF
small-scale public contract Awarded 22.04.2015 04.05.2015 10:00
Dodávka židlí pro ubytovací provozy SKM
small-scale public contract Awarded 16.04.2015 29.04.2015 10:00
Dodávka GPS navigací
small-scale public contract Cancelled 14.04.2015 28.04.2015 10:00
Dodávka propagačních předmětů - rozděleno na části
small-scale public contract Awarded 10.04.2015 29.04.2015 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016