Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Rámcová smlouva na dodávku kukuřice pro ŠZP Žabčice
below-the-threshold Awarded 23.02.2016 09.03.2016 09:30
Rámcová smlouva na dodávku sazenic pro zalesňování 2016 - rozděleno na části 1-5
small-scale public contract Awarded 09.02.2016 19.02.2016 09:30
Statutární audit účetní závěrky r. 2015
small-scale public contract Awarded 13.01.2016 20.01.2016 10:00
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při akci Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A.Komenského
small-scale public contract Awarded 19.12.2015 18.01.2016 11:00
Dodávka vozidla technologické dopravy
small-scale public contract Awarded 03.12.2015 15.12.2015 10:00
Pronájem viničního kolového traktoru
small-scale public contract Awarded 30.11.2015 10.12.2015 13:00
Úvěr na kolový traktor pro ŠZP Žabčice
small-scale public contract Awarded 23.11.2015 07.12.2015 09:30
Zajištění nakladatelských služeb pro MENDELU
small-scale public contract Awarded 19.11.2015 30.11.2015 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
below-the-threshold Awarded 04.11.2015 23.11.2015 10:00
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce auly v objektu A
small-scale public contract Awarded 04.11.2015 18.11.2015 10:00
Rámcová smlouva na dodávku zemního plynu MENDELU 2016
above-the-threshold Awarded 29.10.2015 29.10.2015 15:00
Rozšíření knihovního systému o modul na nákup knih
small-scale public contract Awarded 23.10.2015 02.11.2015 10:00
Doplnění náhradního zdroje chlazení pro skleníky GMO
small-scale public contract Awarded 17.10.2015 29.10.2015 10:00
Izolace střechy objektu J
small-scale public contract Awarded 14.10.2015 23.10.2015 08:30
Dodávka české odborné literatury - děleno na části 1-3
small-scale public contract Cancelled 02.10.2015 16.10.2015 09:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016