Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Výroba dříví na OM s použitím koně na polesí Habrůvka
below-the-threshold Awarded 01.12.2012 10.12.2012 09:00
Výroba dříví na OM s využitím lanových systémů na polesí Habrůvka
below-the-threshold Awarded 01.12.2012 10.12.2012 08:00
Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury – Biotechnologický pavilon M a X – dodatečné stavební práce
above-the-threshold Awarded 30.11.2012 29.11.2012 09:00
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb a papírenského zboží
above-the-threshold Awarded 27.11.2012 14.11.2012 13:00
Obnovení licence programu Statistica na roky 2013 až 2017
small-scale public contract Awarded 22.11.2012 06.12.2012 13:00
Dodávka terénních pracovních pomůcek
below-the-threshold Awarded 07.11.2012 22.11.2012 13:00
Obnova a rozšíření sítě
below-the-threshold Awarded 05.11.2012 05.11.2012 13:00
Rekonstrukce části klimatizačního systému VRV DAIKIN II – pavilon Q Mendelovy univerzity v Brně
above-the-threshold Awarded 27.10.2012 19.12.2012 14:00
Dodávka klimatizační komory a biohazard boxů včetně příslušenství
small-scale public contract Awarded 23.10.2012 06.11.2012 13:00
Dodávka mikroskopů a příslušenství
below-the-threshold Awarded 17.10.2012 01.11.2012 13:00
Dodávka sestav pro měření transpiračního proudu a příslušenství pro zjištění fyzikálních vlastností okolí
small-scale public contract Awarded 11.10.2012 22.10.2012 13:00
Dodávka infračerveného spektrometru
small-scale public contract Awarded 08.10.2012 18.10.2012 00:00
Dodávka výpočetní techniky, software a projekční techniky pro OP VK
above-the-threshold Awarded 08.10.2012 08.10.2012 14:00
Dodávka propagačních předmětů pro potřeby projektů OP VK
below-the-threshold Awarded 07.09.2012 25.09.2012 13:00
Auditorské služby pro potřeby OP VK
below-the-threshold Awarded 31.08.2012 18.09.2012 13:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016