Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
small-scale public contract Awarded 07.09.2018 21.09.2018 11:00
Rekonstrukce objektu C v Lednici - inženýrská činnost - opakované řízení
small-scale public contract Awarded 31.08.2018 24.09.2018 14:00
Nákup odborné literatury 052018 - rozděleno na části 1 a 2
small-scale public contract Awarded 15.08.2018 28.08.2018 10:00
Dodávka distribuovaného měřícího systému - opakování II
small-scale public contract Awarded 10.08.2018 28.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2
below-the-threshold Awarded 09.08.2018 27.08.2018 13:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
small-scale public contract Evaluation 03.08.2018 13.08.2018 10:00
Systém pro velmi rychlý sběr dat – opakované řízení
small-scale public contract Awarded 01.08.2018 15.08.2018 10:00
„Laboratoř inteligentních budov – Prototypování DPS“
small-scale public contract Awarded 30.07.2018 28.08.2018 10:30
Součinnost při zpracování digitálních výstupů projektu
small-scale public contract Awarded 24.07.2018 09.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky OOPP
small-scale public contract Awarded 16.07.2018 02.08.2018 10:00
Přístroj na stanovení křivky zrnitosti zemin
small-scale public contract Awarded 15.07.2018 27.07.2018 10:00
Tonery a příslušenství ostatních značek a alternativní tonery ostatních značek - opakované řízení
below-the-threshold Awarded 12.07.2018 01.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5
below-the-threshold Awarded 11.07.2018 30.07.2018 10:00
Rekonstrukce trafostanice pro SKM Mendelu - opakování
small-scale public contract Awarded 04.07.2018 31.07.2018 10:00
Dodávka Wi-Fi AP, switchů a příslušenství pro vysokoškolské koleje MENDELU
small-scale public contract Awarded 03.07.2018 30.07.2018 11:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016