Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Univerzální zkušební stroj
above-the-threshold Receipt of tenders 10.04.2024 19.06.2024 10:00
Laboratoř prvkové a speciační analýzy
below-the-threshold Evaluation 09.04.2024 25.04.2024 10:00
6012024 Dodávka audiovizuální techniky do místnosti N2010
small-scale public contract Awarded 08.04.2024 22.04.2024 09:00
Stavební úpravy Studentského klubu v objektu Z
below-the-threshold Evaluation 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Oprava hotelových pokojů v bloku D kolejí JAK
small-scale public contract Evaluated 02.04.2024 18.04.2024 09:00
Strojní dovybavení posilovny Centra sportovních aktivit
small-scale public contract Evaluated 02.04.2024 15.04.2024 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu 2025 - 2027
above-the-threshold Awarded 01.04.2024 04.04.2024 13:30
Laboratoř simulace stresu rostlin - manuální mikroskop
below-the-threshold Evaluation 26.03.2024 22.04.2024 10:00
MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP
below-the-threshold Evaluation 26.03.2024 25.04.2024 10:00
Rekonstrukce tepelného hospodářství výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově
below-the-threshold Evaluation 26.03.2024 16.05.2024 10:00
Oprava instalačních jader a rozvodů v ubytovacích buňkách VŠ kolejí v Lednici na Moravě
small-scale public contract Awarded 26.03.2024 18.04.2024 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2024
below-the-threshold Evaluation 25.03.2024 19.04.2024 09:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku C VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno
below-the-threshold Evaluation 22.03.2024 22.04.2024 09:00
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2024, rozděleno na části
below-the-threshold Evaluation 20.03.2024 09.04.2024 09:00
Doplnění inventáře pro VŠ koleje
small-scale public contract Awarded 20.03.2024 05.04.2024 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016