Received message - invitation

Procurement procedure Dodávka osobního vozidla pro potřeby SKM Brno
Sender Jana Hradská
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 16.11.2023 09:15:22
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Invitation

Oznamuji Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka osobního vozidla pro potřeby SKM Brno" a v příloze zasílám potřebné dokumenty. S pozdravem
Hradská


Attachments
- Výzva.pdf (337.11 KB)
- Obchodní podmínky - Návrh smlouvy.doc (157.00 KB)
- příloha_č.1_technická_specifikace SKM auto.xlsx (13.06 KB)