Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka osobního vozidla pro potřeby SKM Brno
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2023 09:15:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka osobního vozidla pro potřeby SKM Brno" a v příloze zasílám potřebné dokumenty. S pozdravem
Hradská


Přílohy
- Výzva.pdf (337.11 KB)
- Obchodní podmínky - Návrh smlouvy.doc (157.00 KB)
- příloha_č.1_technická_specifikace SKM auto.xlsx (13.06 KB)