Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2023 07:16:31
Číslo jednací ve SpSl UM/6207/2022-6
ID ve SpSl EZAKZ230058482
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a žádá potenciální dodavatele, aby jej akceptovali.


Přílohy
- A2_vysvětlení_ZD_č.1.pdf (782.58 KB)
- D.1.1.08 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ.pdf (289.68 KB)
- D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.pdf (836.48 KB)
- 1.ETAPA - STAV_26.7.23 [zadání].xlsx (712.66 KB)