Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2023 až 2026
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2023 13:15:29
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- A2_vysvětlení ZD č. 1.pdf (704.72 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby