Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup odborné literatury 022023 - rozděleno na části 1 a 2
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 10:05:21
Číslo jednací ve SpSl UM/3765/2023-3
ID ve SpSl EZAKZ230055906
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasílám výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odborné literatury 022023 - rozděleno na části 1 a 2“, zveřejněnou na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6303.html.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 01 Výzva k podání nabídek literatura 022023.pdf (512.56 KB)