Received message - invitation

Procurement procedure Nákup odborné literatury 022023 - rozděleno na části 1 a 2
Sender Zdeněk Bartl
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 15.03.2023 10:05:21
Reference number in the filing service UM/3765/2023-3
Identifier in filing service EZAKZ230055906
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasílám výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odborné literatury 022023 - rozděleno na části 1 a 2“, zveřejněnou na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6303.html.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Attachments
- 01 Výzva k podání nabídek literatura 022023.pdf (512.56 KB)