Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2023 13:26:33
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – připravuje veřejnou zakázku s názvem „Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně“ a v této souvislosti vás žádá o účast na předběžných tržních konzultacích (podrobnosti – viz pozvánka).

S pozdravem
Mgr. Jan Lízal