Received message - invitation

Procurement procedure Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně
Sender Jan Lízal
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 22.02.2023 13:26:33
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Invitation

Vážení dodavatelé,

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – připravuje veřejnou zakázku s názvem „Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně“ a v této souvislosti vás žádá o účast na předběžných tržních konzultacích (podrobnosti – viz pozvánka).

S pozdravem
Mgr. Jan Lízal