Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2022, rozdělena na části“
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2022 09:11:51
Číslo jednací ve SpSl UM/4113/2022-2
ID ve SpSl EZAKZ220048885
Předmět Výzva - pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Dobrý den vážení dodavatelé,
tímto vás zveme na předběžnou tržní konzultaci (podrobnosti viz příloha).
Těšíme se na možnou budoucí spolupráci.

P.S.: Přílohou zasílám rovněž zadávací dokumentaci k předchozímu zrušenému výběrovému řízení, která může sloužit jako podklady pro plánovanou PTK.

Václav Ostrovský


Přílohy
- POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACi_rd_busy.pdf (206.15 KB)
- A1_vyzva_k_podani_nabidky.pdf (385.63 KB)
- A1i_priloha_1_technicka_specifikace_cast_1.docx (38.79 KB)
- A1i_priloha_A1_obchodni_podminky_cast_1.docx (60.10 KB)