Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 12016
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2022 08:38:12
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 03. 01. 2022 byla uzavřena smlouva s Eduard Filka, Vranov 37, 664 32 Vranov, IČO: 756 51 076 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek