Received message - other

Procurement procedure Těžební činnosti č. 12016
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 04.01.2022 08:38:12
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 03. 01. 2022 byla uzavřena smlouva s Eduard Filka, Vranov 37, 664 32 Vranov, IČO: 756 51 076 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek