Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Poskytování služeb při nakládání s odpady 2021-2022
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2021 15:36:08
Číslo jednací ve SpSl UM/24693/2021-7
Předmět Výzva k podání nabídek - Poskytování služeb při nakládání s odpady 2021-2022

Dobrý den,

jménem zadavatele, kterým je Mendelova univerzita v Brně, Vám zasíláme Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: Poskytování služeb při nakládání s odpady 2021-2022.

V příloze vám zasíláme kompletní zadávací dokumentaci, kterou rovněž najdete veřejně přístupnou na profilu zakázky zde: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5435.html

Lhůta pro podání nabídek končí 16. 11. 2021 v 9:00


S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (414.88 KB)
- Příloha č. 1 - Technické podmínky a kalkulace.xlsx (23.14 KB)
- Příloha č. 2 - Obchodní podmínky_návrh smlouvy.docx (62.05 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikaci a doložení dalších skutečností.docx (43.12 KB)
- Příloha č. 4 - Krycí list nabídky.docx (38.88 KB)