Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dokumentace závorového systému na kolejích J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno na pozemku parc.č. 1790/1, 2618/9 v katastrálním území Husovice
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 10:39:33
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení výběrového řízení na dodavatele vjezdového závorového systému u bloku D na adrese Kohoutova 1550/11, Brno dle přiložené dokumentace.
S pozdravem


Přílohy
- Výzva.pdf (471.84 KB)
- Obchodní podmínky_předloha návrhu smlouvy.docx (66.08 KB)
- Příloha č.1.zip (5.57 MB)