Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - Mobilní zařízení
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2021 11:09:26
Číslo jednací ve SpSl UM/1281/2021-33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, kterým byla provedena změna zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto sdělení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_ZD_č.2.pdf (862.72 KB)
- A1i_příloha_č.1_technická_specifikace_aktualizovaná_10.6.2021.xlsx (19.64 KB)