Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2021 16:04:45
Číslo jednací ve SpSl UM/10125/2021-8
Předmět Výzva k podání nabídek - Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)

Dobrý den,

zasíláme vám výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část).

V příloze vám zasíláme kompletní zadávací dokumentaci, kterou rovněž najdete na profilu zakázky zde: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4949.html

Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu 19. 5. 2021 v 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 5. 2021 v 9:00

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_Výměna podlahy_Q_II. etapa_1. část.pdf (565.72 KB)
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace.pdf (3.44 MB)
- Příloha č. 2 - Položkový soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.xlsx (71.33 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení.docx (45.85 KB)
- Příloha č. 4 - Krycí list nabídky.docx (55.49 KB)
- Příloha č. 5 - Obchodní podmínky_návrh smlouvy o dílo.docx (86.54 KB)