Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2021 16:16:31
Číslo jednací ve SpSl UM/573/2021-17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

V reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Zadavatel žádá všechny dodavatele, aby toto vysvětlení vzali na vědomí.

Děkujeme za spolupráci


Přílohy
- A14_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (921.76 KB)