Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 20115
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2020 14:51:39
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamujeme, že dne 27. 03. 2020 byla uzavřena smlouva s Nemus factum s.r.o., Dunajská 187/7, 625 00 Brno, IČO: 292 27 275 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek