Received message - other

Procurement procedure Těžební činnosti č. 20115
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 27.03.2020 14:51:39
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamujeme, že dne 27. 03. 2020 byla uzavřena smlouva s Nemus factum s.r.o., Dunajská 187/7, 625 00 Brno, IČO: 292 27 275 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek