Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2019 15:25:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k předmětné veřejné zakázce na základě žádostí dodavatelů.
Předmětem tohoto vysvětlení je mj. vydání aktualizovaných obchodních podmínek (kupní smlouvy) a prodloužení lhůty pro podání nabídek do 12. 11. 2019 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční 12. 11. 2019 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Při přípravě svých nabídek prosím použijte aktualizovanou verzi obchodních podmínek (smlouvy o dílo) ke dni 9. 10. 2019


Přílohy
- A20_vysvetleni_ZD_c.4_9.10.2019.pdf (620.83 KB)
- A20i_priloha_c.3_obchodni_podminky-smlouva_o_dilo_aktualizovana_verze_k_9.10.2019.docx (108.09 KB)