Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2018 11:48:12
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla" a v příloze posílám veškeré podklady.
S pozdravem


Přílohy
- Výzva.pdf (2.70 MB)
- Příl. A Obchodni podminky - Navrh smlouvy - final.docx (167.96 KB)
- Pril B1_Technicka specifikace predmetu smlouvy.docx (134.95 KB)
- Příl. B2_Seznam míst a energetických zařízení.xls (47.50 KB)
- Příl. B3_Seznam meridel pro odecty_JAK.xls (27.00 KB)
- Příl. B4_Přehled posledních revizí a zkoušek.xls (45.50 KB)
- Příl. B5_Soupis filtrů VZT.xlsx (11.14 KB)
- Příl. C_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx (10.07 KB)