Veřejná zakázka: Rekonstrukce rozvodné stanice v objektu B, Černá pole

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6
Systémové číslo: P13V00000005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241775
Počátek běhu lhůt: 04.01.2013
Nabídku podat do: 18.12.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce rozvodné stanice v objektu B, Černá pole
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o doplnění povinně zveřejňovaných dokumentů dokumenty vztahující se k průběhu výběrového řízení byly zveřejněny na předchozí adrese profilu zadavatele https://zakazky-old.mendelu.cz pod evidenčním číslem P12V00000036

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o

  a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že

  1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,

  2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a

  3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zemědělská 1/1665
Brno 613 00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky