Contract: Individuální předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce pro zajištění služeb při nakládání s odpady

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 5785
System number: P22V00000230
File number: UM/6490/2022
Date of commence: 10.10.2022
Tender submit to: 17.10.2022 14:00

Title, type and description of contract

 • Title: Individuální předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce pro zajištění služeb při nakládání s odpady

Brief subject description:
Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce pro zajištění služeb při nakládání s odpady. Zadavatel si proto dovoluje pozvat potenciální dodavatele na individuální předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Cílem předběžných tržních konzultací (dále také „PTK“) je zejména seznámit dodavatele se záměrem a požadavky zadavatele a diskutovat s nimi aktuální situaci na trhu, možnosti environmentálně šetrného nakládání s odpady, apod.

Zájemci o předběžnou tržní konzultaci, nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Bc. Lena Mikušová, referentka veřejných zakázek, e-mail: lena.mikusova@mendelu.cz, tel. +420 545 135 251, +420 778 468 989 nebo pomocí elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději do 17. 10. 2022 do 14:00 hod.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Předběžná tržní konzultace

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Mendelova univerzita v Brně
 • CRN: 62156489
 • Postal address:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60051619

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses