Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Individuální předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce pro zajištění služeb při nakládání s odpady
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2022 15:01:41
Číslo jednací ve SpSl UM/6490/2022-3
ID ve SpSl EZAKZ220052480
Předmět Výzva k účasti na individuálních předběžných tržních konzultacích

Vážení,

jménem zadavatele, kterým je Mendelova univerzita v Brně, sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489, si Vás dovoluji vyzvat k účasti na individuálních předběžných tržních konzultacích ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které se budou konat v souvislosti s přípravou veřejné zakázky pro zajištění služeb při nakládání s odpady.

Podrobnosti o konání PTK najdete v pozvánce, která je přílohou této zprávy a na profilu zadavatele EZAK: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5785.html

Zájemci o předběžnou tržní konzultaci, nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Bc. Lena Mikušová, referentka veřejných zakázek, e-mail: lena.mikusova@mendelu.cz, tel. +420 545 135 251, +420 778 468 989 nebo pomocí elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději do 17. 10. 2022 do 14:00 hod.


Děkuji Vám a jsem s pozdravem

Bc. Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- POZVÁNKA NA PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI_i.pdf (386.54 KB)