Veřejná zakázka: Část 6 - Centrifuga s rotorem na mikrotitrační destičky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4398
Jedná se o část veřejné zakázky: Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a geologie I

Název a popis předmětu

  • Název: Část 6 - Centrifuga s rotorem na mikrotitrační destičky

Stručný popis předmětu:
Dodávka Centrifugy za účelem úpravy vzorků ve vazbě na spektrofotometrická měření.


Předpokládaná hodnota

  • 241 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy