Veřejná zakázka: Domovní ČOV pro Myslivnu Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3996
Systémové číslo: P20V00000186
Datum zahájení: 13.03.2020
Nabídku podat do: 17.04.2020 10:00
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domovní ČOV pro Myslivnu Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je změna odkanalizování objektu a výstavba nové čistírny odpadních vod pro objekt Myslivny Lišky Bystroušky, Palackého 231, Bílovice nad Svitavou, jejímž majitelem je Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

V zájmové části obce není veřejná kanalizace. V současné době jsou splaškové odpadní vody objektu č.p. 231 odváděny domovní kanalizací do stávajícího septiku situovaného ve dvorní části. Předčištěné OV ze septiku jsou odváděny společně se srážkovými vodami domovní kanalizací do nedalekého vodního recipientu - Kuního potoka (IDVT 10203912) ve správě spol. Lesy ČR, s. p.

Navržena je změna odkanalizování objektu spočívající v přepojení splaškových odpadních vod do nové domovní mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Předčištěné OV budou napojeny na stávající domovní kanalizaci vyústěnou beze změny do vodoteče. Septik bude využit pro akumulaci srážkových vod. Součástí stavby je přepojení střešního svodu do současného septiku.

Bližší specifikace v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v příloze č. 3 – Společný územní souhlas a ohlášení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 135 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zemědělská 1665/1
61300 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky