Veřejná zakázka: Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3853
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf a mikrozkumavky - rozděleno na části
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění v rozsahu části č. 1 veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu technické specifikace, samostatně specifikované v příloze č. 1a Výzvy k podání nabídek, a to formou rámcové dohody uzavřené na dobu 24 měsíců.


Předpokládaná hodnota

  • 2 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky