Veřejná zakázka: Část 5: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3362
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent)
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je v části č. 5 rámcová dohoda na dodávku Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent).


Předpokládaná hodnota

  • 120 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků