Veřejná zakázka: Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3361
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části
Katalog smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je v části č. 4 rámcová dohoda na dodávku reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina.


Předpokládaná hodnota

  • 310 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky