Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Padouchová, k. ú. Habrůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2328
Systémové číslo VZ: P18V00000208
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-024882
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 15.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Padouchová, k. ú. Habrůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Oprava lesní cesty Padouchová, k. ú. Habrůvka" na pozemcích parcelního čísla 489, 494, 326, 491, 480/2, 490, 433/1, vše v k. ú. Habrůvka. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele veřejné zakázky, tedy Mendelovy univerzity v Brně.
V rámci opravy budou provedeny zejména tyto stavební práce:
- zemní práce,
- zakládání,
- vodorovné konstrukce,
- komunikace pozemní,
- bourání,
- veškeré pomocné práce a konstrukce nutné v průběhu realizace stavby a následný stavební úklid.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1/1665
  Brno 613 00
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)

nebo v listinné podobě na výše uvedené adrese.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků