Veřejná zakázka: ČOV hájenka Na Lukách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2144
Systémové číslo VZ: P18V00000024
Datum zahájení: 25.01.2018
Nabídku podat do: 12.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV hájenka Na Lukách
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod pro čištění splaškových odpadních vod z objektu hájenky Na Lukách, Křtiny č. p. 68, jejímž majitelem je Mendelova univerzita v Brně, školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Čistírna bude umístěna na pozemku stavebníka (k. ú. Křtiny, p. č. 909) ve vzdálenosti cca 9,0 m od objektu hájenky v prostoru stávající jímky na vyvážení. Přečištěné splaškové odpadní vody z ČOV budou zaústěny do potoka Zemanův žleb, jehož trasa je vedena v blízkosti hájenky rovněž po pozemku stavebníka (k. ú. Křtiny, p. č. 912).
Součástí je i dodávka vlastní ČOV včetně navazujících úseků splaškové kanalizace a výustního objektu. Vnitřní splašková kanalizace v hájence zůstane stávající.
Stávající jímka na vyvážení bude zrušena. Železobetonový strop jímky bude vybourán a jímka bude zavezena vhodným náhradním materiálem.
Bližší specifikace v příloze č. 1 - Projektová dokumentace pro stavební povolení ( s prvky prováděcího projektu) a v příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 498 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1/1665
  Brno 613 00
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mendelova univerzita v Brně,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Křtiny 175,
679 05 Křtiny.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky