Veřejná zakázka: ČOV hájenka Na Lukách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2144
Systémové číslo: P18V00000024
Datum zahájení: 25.01.2018
Nabídku podat do: 12.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV hájenka Na Lukách
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod pro čištění splaškových odpadních vod z objektu hájenky Na Lukách, Křtiny č. p. 68, jejímž majitelem je Mendelova univerzita v Brně, školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Čistírna bude umístěna na pozemku stavebníka (k. ú. Křtiny, p. č. 909) ve vzdálenosti cca 9,0 m od objektu hájenky v prostoru stávající jímky na vyvážení. Přečištěné splaškové odpadní vody z ČOV budou zaústěny do potoka Zemanův žleb, jehož trasa je vedena v blízkosti hájenky rovněž po pozemku stavebníka (k. ú. Křtiny, p. č. 912).
Součástí je i dodávka vlastní ČOV včetně navazujících úseků splaškové kanalizace a výustního objektu. Vnitřní splašková kanalizace v hájence zůstane stávající.
Stávající jímka na vyvážení bude zrušena. Železobetonový strop jímky bude vybourán a jímka bude zavezena vhodným náhradním materiálem.
Bližší specifikace v příloze č. 1 - Projektová dokumentace pro stavební povolení ( s prvky prováděcího projektu) a v příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 498 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mendelova univerzita v Brně,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Křtiny 175,
679 05 Křtiny.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky