Veřejná zakázka: Statutární audit účetní závěrky - r. 2014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1265
Systémové číslo: P15V00000007
Počátek běhu lhůt: 13.02.2015
Nabídku podat do: 20.02.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Statutární audit účetní závěrky - r. 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení auditorských služeb v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozd.předpisů, Mezinárodními standardy auditu, aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky, a to statutární audit za účetní období 01.01.2014 do 31.12.2014 v zákonném rozsahu.
Dále auditor zpracuje audit jednotlivých účetních výkazů (viz mezinárodní auditorský standard ISA 805 Zvláštní aspekty – audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazů) za účetní období 01.01.2014 do 31.12.2014

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1665/1
  61300 Brno
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zemědělská 1/1665
Brno 613 00

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky