Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Servis výtahů, Zemědělská 1 10.01.2020
0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku 10.01.2020
Servis zdravotechniky M a X 09.01.2020
Technické zabezpečení budov, Zem. 1, BZA, 09.01.2020
Úklid - Zemědělská 1 09.01.2020
Objednávka č. 3595301674 08.01.2020
Objednávka letenek - Filipíny 08.01.2020
Objednávka c. 3542404051 chemikálie 07.01.2020
Objednávka letenek - Bangkok 07.01.2020
Stavební úpravy místnosti N2020 07.01.2020
Darovací smlouva 06.01.2020
Nájemné zásobník LIN NV 06.01.2020
Zařízení pro stanovení spalného tepla 06.01.2020
Objednávka letenek - Vietnam 05.01.2020
Objednávka 3594401511 03.01.2020
Revize elektrozařízení - rámcová dohoda 03.01.2020
Část 1 - autobusová doprava vypravovaná z Brna 02.01.2020
Část 2 - autobusová doprava vypravovaná z Lednice 02.01.2020
Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu 02.01.2020
Vypracování PD na instalaci FVE 02.01.2020