Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského 22.05.2020
Objednávka c. 3541403313 propagace a podpora 21.05.2020
Objednávka c. 3541403314 služby 21.05.2020
AL výstavní stojany 10 ks 20.05.2020
Dodávka a montáž žaluzií pro provozy SKM MENDELU_MH-SCHATTEN s.r.o. 20.05.2020
Oprava osvětlení na M 20.05.2020
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2020 - 2023 - opakované řízení 20.05.2020
Smlouva o dodávce licence softwaru MATLAB Campus-Wide Suite 20.05.2020
Domovní ČOV pro Myslivnu Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou 19.05.2020
Elektronický systém spisové služby 19.05.2020
0052020 Dodávka projektoru a plátna pro ÚMO 19.05.2020
Výměna baterií UPS 18.05.2020
Objednávka 3594000258 15.05.2020
Oprav sprch, koleje J.A.Komenského, blok C, 1.-2. patro - PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o. 15.05.2020
0042020 Dodávka projektoru pro ÚTAD 15.05.2020
Část 1: Chemikálie pro molekulární biologii 14.05.2020
Část 3: DNA polymerázy 14.05.2020
Objednávka c. 3549102937 malířské práce 14.05.2020
Výměna svítidel na kolejích J.A.Komenského, blok D - ADREMA Brno spol.s.r.o. 14.05.2020
Objednávka tonerů 13.05.2020