Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka č. 3595301692 15.01.2020
Servis výtahů na Q 15.01.2020
Smlouva o dílo č. FVE - 2019- 000616 15.01.2020
Ostraha - Zemědělská 1 14.01.2020
Technický dozor stavby a koordinátor BOZP při akci Stavební úpravy ubytovacího bloku B na kolejích J.A.Komenského 14.01.2020
Část 2:Rozpouštědla základní 13.01.2020
Část 3:Rozpouštědla ultra čistá 13.01.2020
Oprava únikových dveří na Q 13.01.2020
Oprava zámkové dlažb yu P 12.01.2020
Oprava zámkové dlažby u P 12.01.2020
Likvidace odpadů 2020 , Zem. 1 10.01.2020
Servis výtahů, Zemědělská 1 10.01.2020
0372019 Laboratoř P1091 obj. C - dodávka nábytku 10.01.2020
Servis zdravotechniky M a X 09.01.2020
Technické zabezpečení budov, Zem. 1, BZA, 09.01.2020
Úklid - Zemědělská 1 09.01.2020
Objednávka č. 3595301674 08.01.2020
Objednávka letenek - Filipíny 08.01.2020
Objednávka c. 3542404051 chemikálie 07.01.2020
Objednávka letenek - Bangkok 07.01.2020