Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka židlí na koleje J.A.Komenského 11.05.2017
Oprava stávající podlahové krytiny na koleji Akademie formou výměny 10.05.2017
Výměna svítidel v areálu kolejí J.A.Komenského, blok D a menza 10.05.2017
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 09.05.2017
Dodávka vícenásobného diskového pole nezávislých disků (RAID) s příslušenstvím 05.05.2017
Smlouva o podnikatelském nájmu nebytových prostor VKR-abrasive s.r.o. 01.05.2017
Smlouva o spolupráci BOZP a PO - PB Alfa, s.r.o. 01.05.2017
Objednávka - klimatizace a vzduchotechnika - OP VVV Phytophtora 28.04.2017
GC-MS/MS systém s vysokým rozlišením hmoty 26.04.2017
Objednávka - výškoměry 26.04.2017
Oprava skla na Q 25.04.2017
Detekční kity pro diagnostiku mykobakterií 24.04.2017
Objednávka - exkurze na veletrh 24.04.2017
Objednávka knih č. 3594201335 24.04.2017
Objednávka - letenky 20.04.2017
obj.č.3581300336 - Výměna osvětlení na parkovišti - kolej Akademie 19.04.2017
Objednávka - projektová dokumentace - OPVVV - Phytophtora 19.04.2017
Objednávka - spotřební materiál pro Phytophtoru 12.04.2017
Část 1: strojní součásti lesní lanovky typu Larix 3T - jeden komplet 11.04.2017
Rámcová dohoda na dodávku kukuřice pro ŠZP Žabčice 10.04.2017