Smlouva: Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9909
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 588 073,01
Cena v Kč vč. DPH: 711 568,34
Zadávací řízení: Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely

Název (předmět)

Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely

Stručný popis

Předmětem díla je položení 6 ks chrániček HDPE D50/44 v délce cca 200 m pro optické kabely, které budou propojovat areály Mendelovy univerzity v Brně, jmenovitě areál arboreta s budovou K na tř. Generála Píky 5. Trasa chrániček prochází novostavbou areálu "Nad arboretem", kde vede v souběhu s trasou VN kabelů EG.D a trasou přeložky kabelů O2 (Cetin). Obě souběžné sítě budou pokládány ve stejném období jako předmět díla, realizaci je nutno koordinovat s uvedenými investory. Chráničky budou uloženy ve výkopu hl. 1,2 až 1,4 m do pískového lože. Trasa chrániček kříží vozovky, chodníky a další inženýrské sítě, dále prochází v blízkosti podzemní části novostavby budovy "Nad arboretem". V trase bude osazena jedna nová kabelová komora. Chráničky budou zataženy do budovy K. Další požadavky stanovuje přiložená projektová dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy