Smlouva: 1062023 Dodávka notebooku pro Ústav 191

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9541
Datum uzavření smlouvy: 02.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 23 354,00
Cena v Kč vč. DPH: 28 258,34
Zadávací řízení: 1062023 Dodávka notebooku pro Ústav 191

Název (předmět)

1062023 Dodávka notebooku pro Ústav 191

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks notebooku (dále také „věc“ či „věci“) pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně je předmět veřejné zakázky včetně technických podmínek vymezen v Příloze č. 1 - Technická specifikace této Výzvy k podání nabídky.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy